Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Câu hỏi về thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

      Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì? Hồ sơ, thủ tục và quy trình đăng ký thành lập sàn giao dịch BĐS như thế nào? 

thành lập sàn giao dịch bất động sản
Thành lập sàn giao dịch BĐS

Câu trả lời về thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

2.1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch BĐS

2.1.1. Điều kiện về pháp nhân
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải có chứng chỉ môi giới BĐS.
  • Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.
2.1.2. Điều kiện về chứng chỉ
  • Sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
  • Người quản lý điều hành sàn phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
2.1.3. Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở

       Địa chỉ giao dịch của Sàn giao dịch BĐS phải ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;

2.1.4. Điều kiện về diện tích Sàn giao dịch BĐS

      Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động; và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

2.1.5. Điều kiện về mô hình tổ chức Sàn giao dịch BĐS

Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch BĐS gồm người quản lý điều hành sàn (Giám đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn.

Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS, chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

2.2. Quy trình thành lập sàn giao dịch BĐS

Trước khi sàn giao dịch BĐS hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý, hồ sơ bao gồm:

a) Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
b) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS;
c) Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới BĐS;
d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
đ) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS (nếu có);
e) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch;
g) Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch BĐS (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch BĐS; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS).

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản. Việc thành lập sàn giao dịch phải đúng theo quy định của pháp luật.

Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn về Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định,xin liên hệ Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia theo số điện thoại 0944.16.26.36 hoặc gửi câu hỏi về Email: luatninhhoanggia@gmail.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

Ninh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi