Trình tự, thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập của cá nhân, tổ chức (mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP);
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo (mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP);
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ quan, cá nhân, tổ chức trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ;
 • Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có từ 02 thành viên góp vốn trở lên cần bổ sung:

 • Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;
 • Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;
 • Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;
 • Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

Trình tự, thời hạn giải quyết

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

 Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND tỉnh. Trong thời gian 05 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ trước khi trình Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do.

 • Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp thẩm định và đưa ra kết luận đối với hồ sơ thành lập. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Hội đồng thẩm định sung biên bản thẩm định vào hồ sơ đề nghị thành lập của cá nhân, tổ chức và trình hồ sơ đầy đủ cho Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết luận đối với hồ sơ thẩm định, Hội đồng thẩm định trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do.

 • Bước 3: Quyết định thành lập/ cho phép thành lập.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập đã hoàn thiện của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn về chi tiết, xin liên hệ Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia theo số điện thoại0944.16.26.36hoặc gửi câu hỏi về Email:luatninhhoanggia@gmail.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

Luật Ninh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi