Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021

Dừng triển khai dự án mới áp dụng hợp đồng BT từ 2021

 Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 đã loại bỏ loại Hợp đồng BT. Chính vì vậy, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải dừng triển khai dự án mới áp dụng hợp đồng BT bắt đầu từ ngày 15/8/2020.

Căn cứ pháp lý về dừng triển khai dự án mới áp dụng hợp đồng BT

Nội dung tư vấn về dừng triển khai dự án mới áp dụng hợp đồng BT

1. Các loại hợp đồng đối tác công tư

Căn cứ khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 quy định các loại hợp đồng PPP bao gồm:

 • Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Build – Operate – Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BOT)
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Build – Transfer – Operate, sau đây gọi là hợp đồng BTO)
 • Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (Build – Own – Operate, sau đây gọi là hợp đồng BOO)
 • Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (Operate – Manage, sau đây gọi là hợp đồng O&M);
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (Build – Transfer – Lease, sau đây gọi là hợp đồng BTL)
 • Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (Build – Lease – Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BLT)
 • Hợp đồng hỗn hợp.

Như vậy, theo quy định của Luật PPP không còn loại Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (BT) trong các loại hợp đồng đối tác công tư. Doanh nghiệp không được ký kết Hợp đồng BT khi Luật PPP có hiệu lực ngày 01/01/2021.

2. Lĩnh vực đầu tư dự án PPP

Căn cứ Điều 4 Luật PPP năm 2020 quy định các lĩnh vực đầu tư thực hiện dự án đối tác công tư bao gồm:

 • Giao thông vận tải
 • Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực
 • Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải
 • Y tế; giáo dục – đào tạo
 • Hạ tầng công nghệ thông tin.

3. Quy định chuyển tiếp

 Theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), kể từ ngày 01/01/2021, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng với loại Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) được thực hiện như sau:

Dừng triển khai dự án áp dụng loại hợp đồng BT
Dừng triển khai dự án áp dụng loại hợp đồng BT

 – Dự án áp dụng loại Hợp đồng BT chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

 – Dự án áp dụng loại Hợp đồng BT đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 01/01/2021 thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

 – Dự án áp dụng loại Hợp đồng BT đã ký kết hợp đồng trước ngày 01/01/2021 thì tiếp tục thực hiện việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng;

 – Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT. Ngoài ra, dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020.

Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn về Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại Hợp đồng BT xin liên hệ Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi câu hỏi về Email:luatsuhoanggiatn@gmail.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

 Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi