THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thay đổi đại diện Công ty nước ngoài

      Sự phát triển của Việt Nam trong suốt 30 năm vừa qua rất đáng chú ý. Cải cách kinh tế dưới thời kỳ đổi mới đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng. Hơn thế nữa, Việt Nam sở hữu những lao động trẻ, tay nghề cao và tỷ lệ biết chữ lên đến 90%. Do đó, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

      Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không tránh khỏi việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi trụ sở, thay đổi vốn điều lệ, …Vậy, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia xin cung cấp tới quý khách hàng các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:  

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty vừa là chủ sở hữu Công ty vừa là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty.

       Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể hiện nội dung tên nhà đầu tư. Đồng thời, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, thông tin của nhà đầu tư hiện hữu trên cả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này phải thực hiện 02 thủ tục: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1.1 Hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nộp những tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân; 
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
1.2 Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

      Điều 39 Luật Đầu tư 2020 quy định về thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
  –      Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  –      Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  –      Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
1.3 Thời gian thực hiện  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

       Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

       Sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.1 Hố sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

       Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);
 • Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đối với cá nhân nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức là đại diện theo pháp luật mới của Công ty.
2.2. Thẩm quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

      Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

2.3 Thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

      Từ 03-05 ngày trong trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty không phải là chủ sở hữu Công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đưới 50% vốn điều lệ của Công ty.

       Trường hợp này chỉ thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

       Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã trình bày ở mục 2.1  -> 2.3 

Bài viết tham khảo

       Để được tư vấn chi tiết hơn về các vấn về pháp lý liên quan đến Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, xin liên hệ Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia theo số điện thoại 0944.16.26.36 hoặc gửi câu hỏi về Email:luatninhhoanggia@gmail.com  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất. 

       Luật Ninh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi